DE RUSSISCHE ZIEL: een muzikaal-literair programma

Uitvoerenden: Noé Inui, viool, Vassilis Varvaresos, piano, Chiara Tissen, actrice

Zo er al zoiets als een Russische ziel of stem bestaat, vinden we die in de kunst. In dit programma hoort u een verscheidenheid aan stemmen. Van het zachtmoedige verhaal over de oude kok van Paustovski tot de aanklachten van Mandelstam, het Requiem van Achmatova en natuurlijk werk van hun grote voorbeeld (en tevens banneling in tsaristisch Rusland) Alexander Poesjkin.

Wat deze schrijvers en dichters bindt is hun liefde voor hun land, niet te verwarren met het vaak misbruikte begrip van vaderlandsliefde. Het is verrassend hoe velen van hen door de eeuwen heen in tijden van ontbering en dictatuur hun vaderland niet hebben verlaten en bleven schrijven. Hun Heimat, hun cultuur en vooral hun taal, deed hen besluiten niet weg te gaan. Sommigen, zoals Paustovski, op een min of meer dienende wijze in een poging er het beste van te maken en altijd bereid om vervolgde kunstbroeders te helpen. Anderen, zoals Anna Achmatova of Ossip Mandelstam protesterend en ondergronds, met gevaar voor eigen leven, maar met een diepgewortelde liefde voor hun land en hun taal.

In dit programma zullen Noé en Vassilis werken van o.m. Serge Prokofiev (Sonate nr 1) ten gehore brengen, afgewisseld met verhalen en gedichten, uitgesproken door Chiara Tissen.